Přemyslovci: co byli zač a jaký význam měli pro Českou republiku?

Literatura

Přemyslovci jsou jednou z nejvýznamnějších a nejznámějších dynastií, která vládla Českému království a dala mu svou podobu. Její vláda se rozpínala v období od 9. do 13. století. V tomto období prošlo České království několika proměnami a změnami, ale přemyslovská dynastie přežila až do roku 1306. Během této doby se České království stalo silnou zemí na střední Evropě, a to především díky schopnostem a politickému umu členů přemyslovské dynastie.

Zakladatelé dynastie

Přemyslovci se začali objevovat v českých dějinách již ve 9. století, ale dynastie jako taková se začala utvářet až v průběhu 10. století. První představitelé této dynastie byli zakladateli českého státu - především knížata Bořivoj a jeho manželka svatá Ludmila, kteří byli pokřtěni sv. Metodějem v roce 885.

Přemyslovská dynastie se stala vládnoucí dynastií v roce 935, když kníže Václav se ujal vlády po svém otci Vratislavovi. Václavovo krátké panování ukázalo, jak moc silný byl již český stát. Václav byl zavražděn a nástupcem se stal jeho bratr Boleslav I. Boleslav se nejprve snažil si podmanit okolní země, aby zabezpečil českému státu další rozvoj. Díky jeho politickým schopnostem a vojenskému umění se mu to podařilo. Získal kontrolu nad Moravou, Dolním Rakouskem, Lužicemi a částí Polska. V roce 967 se stal prvním českým knížetem korunovaným na krále.

Rozvoj a síla českých zemí

Přemyslovci dokázali díky své vládě a obchodním vztahům s jinými zeměmi rozvíjet České království. Založili kláštery, vnikly velké množství vesnic a měst, a to všechno přispělo k ekonomickému rozvoji země. Přemyslovci také dovedli podpořit intelektuální rozvoj, a to především založením a podporou univerzity Karlovy.

Díky svým schopnostem a politickému umění dosáhli Přemyslovci značného prestiže a úspěchů v zahraničí. V roce 1212 vstoupil Přemysl Otakar I. do císařských služeb, kde zažil úspěch při dobývání slezských hradů. V roce 1252 dokázal najednou dobýt Rakousko a Štýrsko a stal se tak jedním z nejmocnějších panovníků ve střední Evropě. Za jeho vlády prošla Česká republika velkým politickým a kulturním rozvojem.

Konec přemyslovské dynastie

Přemyslovská dynastie vládla Českému království až do konce 13. století, kdy panování převzal rod Lucemburků. Přelom 13. a 14. století byl poznamenán vnitřními konflikty mezi jednotlivými členy dynastie, které výrazně oslabily pozici českého státu a ovlivnily i jeho pozdější dějiny.

Přemyslovci zanechali v českých dějinách hlubokou stopu. Rozhodovali o tom, jak bude vypadat český stát a jaké postavení bude mít v Evropě. Díky svému politickému umění, schopnostem a vůli k hnacemu rozvoji dosáhli úspěchů, které do té doby nikdo v oblasti střední Evropy nedosáhl. Přemyslovci zkrátka představují klíčovou kapitolu v českých dějinách.