Nejvýznamnější pohoří v Asii a jejich klimatický vliv

Nejvýznamnější pohoří v Asii a jejich klimatický vliv

Asie je domovem několika nejvýznamnějších pohoří na světě. Tyto pohoří mají významný vliv na klima Asie a celého světa. V tomto článku se podrobně podíváme na nejvýznamnější pohoří v Asii a jak ovlivňují klima v této oblasti.

Himaláje

Himaláje jsou nejvyšší pohoří na světě a protáhnou se na délce 2400 kilometrů po celé Asii. Nacházejí se v severní Indii, Nepálu, Bhútánu a Tibetu a dosahují průměrné výšky 4500 metrů nad mořem. Nejvyšší vrchol Mount Everest dosahuje výšky téměř 9000 metrů.

Himaláje mají velký vliv na klima Asie a celého světa. Tyto hory chrání jižní Asii před studenými vánky získávajícími se ze Sibiře a tak vytvářejí teplé a suché klima. Himaláje ovlivňují také monzunový systém v Indii a vodu ve východní a jihovýchodní Asii.

Pamír

Pamír je pohoří vysokého vrcholu, které se nachází v oblasti Střední Asie. Tyto hory protáhnou zahrnují Indie, Pákistán a další země v oblasti. Pamír se nachází v nadmořské výšce přes 5000 metrů a zahrnuje více než 100 vrcholů vyšších než 7000 metrů.

Pamír významně ovlivňuje klima v Asii. Tato oblast je ovlivněna suchem a vysokými teplotami během léta a vysokými srážkami během zimy. Tyto extrémní podmínky jsou způsobeny převážně převládajícími větry.

Kavkaz

Kavkazské pohoří, ohraničené Černým a Kaspickým mořem, se rozkládá od Černého moře až po Kaspijské jezero a protáhne se na délce 1100 kilometrů. Vrcholy v tomto pohoří dosahují výšky více než 5000 metrů a tato oblast je bohatá na ledovce, jezera a řeky.

Kavkaz má významný vliv na klima v Asii. Tato oblast je bohatá na srážky, které se podílejí na vytváření vodních toků a zásobují vodou celou oblast. Kavkaz také ovlivňuje klima v Rusku, kde je největší část tohoto pohoří.

Altaj

Altaj je pohoří nacházející se na hranicích mezi Kazachstánem, Mongolskem, Ruskem a Čínou. Rozprostírá se na ploše více než 200 000 kilometrů čtverečních a zahrnuje mnoho ledovců, jezer a řek.

Altaj má podobné klima jako Pamír, vysoké teploty v létě a nízké v zimě. Tyto extrémní podmínky jsou způsobené převážně větry a suchem.

Taklamakan

Taklamakan je největší poušť v Číně a tvoří ji horské oblasti na severu a západě. Tato poušť je nehostinná a mnoho cestovatelů umírá na následky sucha a horka.

Tento region má významný vliv na klima v Asii. Taklamakan přijímá velké množství solárního záření a následně vytváří vysoké teploty, které ovlivňují okolní oblasti.

Význam pohoří v Asii je nesporný. Dohromady vytváří klima, které ovlivňuje nejen tuto oblast, ale celý svět. Tyto pohoří chrání jižní Asii před studenými vánky, ovlivňují monzunový systém v Indii a vodu ve východní a jihovýchodní Asii. Z tohoto důvodu je důležité chránit tato pohoří, aby se svět mohl užívat jejich přínosů i v budoucnosti.