Matematické triky pro rychlejší výpočty

Literatura

Matematické triky pro rychlejší výpočty

Matematika může být někdy velmi složitá a náročná, ale existuje mnoho matematických triků, které mohou pomoci usnadnit a zrychlit výpočty. Tyto triky jsou vhodné pro studenty všech věkových kategorií a jsou užitečné pro každodenní použití. V tomto článku se proto podíváme na několik těchto matematických triků a ukážeme, jak je používat.

Jednoduché počítání s čísly

Jedním z nejzákladnějších matematických triků je rozložení čísel na menší části. Například, pokud potřebujete vypočítat 56 x 7, můžete číslo 56 rozložit na 50 + 6 a poté vynásobit každou část zvlášť. Výpočet pak bude vypadat takto: (50 x 7) + (6 x 7) = 350 + 42 = 392. Tento trik je užitečný při počítání s většími čísly.

Dalším užitečným trikem je jednoduché odčítání s desítkami. Pokud potřebujete odčíst 30 od čísla 87, můžete snadno odčíst 3 z čísla 8 a o něco více než 2 z čísla 7. Výpočet bude vypadat takto: 87 - 30 = (8 - 3) (7 - 2) = 57. Tento trik je užitečný při rychlém odčítání v hlavě.

Matematické triky pro násobení

Existuje několik matematických triků pro násobení, které by mohly přijít vhod, zejména při násobení s většími čísly. Například, pokud potřebujete vypočítat 12 x 13, můžete využít triku, který spočívá v tom, že se vynásobí první část jednoho čísla a druhá část druhého čísla, a poté se tyto dva výsledky sečtou. Výpočet bude vypadat takto: (10 x 13) + (2 x 13) = 130 + 26 = 156.

Další užitečný trik je vynásobení čísla 2. Pokud potřebujete vynásobit číslo 37 číslem 2, stačí přičíst k číslu 37 jeho vlastní hodnotu. Výpočet bude vypadat takto: 37 + 37 = 74. Tento trik je užitečný při násobení libovolného čísla 2.

Matematické triky pro dělení

Pokud potřebujete vypočítat 64 děleno 8, můžete využít triku, který spočívá v tom, že se původní číslo vynásobí 2, a poté se výsledek vydělí 10. Výpočet bude vypadat takto: (64 x 2) / 10 = 128 / 10 = 12,8. Tento trik je užitečný při dělení čísla osmi.

Dalším užitečným trikem pro dělení je využití pravidla devíti. Pokud potřebujete najít podíl 243 / 9, stačí se zaměřit na cifry v čísle 243 a sečíst je. Výpočet bude vypadat takto: 2 + 4 + 3 = 9. Pokud je součet ciferných hodnot dělitelný devíti, je i původní číslo dělitelné devíti. Podíl 243 / 9 tedy bude 27.

Závěr

Matematické triky jsou užitečné nejen pro studenty, ale také pro dospělé, kteří se potřebují rychleji a bezpečněji počítat. Pokud použijete tyto triky, bude vám snazší provádět složité výpočty a ušetříte mnoho času v průběhu dne. Proto se naučte několik matematických triků a používejte je v každodenním životě.