Krátká historie science fiction

Literatura

Úvod

V dnešní době se science fiction stala jedním z nejoblíbenějších žánrů, jak v literatuře, tak v kinematografii i v televizi. Ale jak to všechno začalo? V dnešním článku se podíváme na krátkou historii science fiction a na to, jak se tento žánr vyvíjel v průběhu času.

Počátky science fiction

Science fiction se jako žánr začala vyvíjet v průběhu 19. století. V té době začali autoři psát o vědeckých objevech, které byly teprve na počátku vývoje, a o možných budoucích technologických a společenských změnách.

Mezi prvními autory, kteří psali science fiction, byli Jules Verne a H.G. Wells. Verne je znám především díky svým knihám jako "Cesta na Měsíc" a "Dvacet tisíc mil pod mořem", ve kterých popisuje fantastické cesty a dobrodružství. H.G. Wells na druhé straně napsal takové knihy jako "Stroj času" a "Válka světů", které zkoumají vliv technologie a vědy na společnost.

Zlatý věk science fiction

V průběhu 20. století se science fiction stala populárním žánrem literatury díky spisovatelům jako Arthur C. Clarke, Isaac Asimov a Robert Heinlein. Tyto spisovatele označujeme často jako "velkou trojku". Jeden z úspěchů tohoto období byl "Neuromancer" Williama Gibsona, který poprvé použil termín "kyberprostor".

Na konci 20. století a na počátku 21. století se science fiction stala populární i v kinematografii a televizi. Některé z nejznámějších sci-fi filmů jsou "Star Wars" a "Matrix". V televizi se zase prosadil seriál "Star Trek" a později novější pořady jako "Dr. Who".

Subžánry science fiction

Hard science fiction

Hard science fiction je subžánrem, který se snaží být co nejvíce vědecky přesný. Autoři hard science fiction se snaží vytvořit příběhy, které se drží vědeckých zákonitostí a technologií, které by byly možné v budoucnosti. Tyto příběhy často zkoumají, jak by se různé vynálezy a objevy mohly dotknout společnosti.

Soft science fiction

Na rozdíl od hard science fiction se soft science fiction zaměřuje více na lidskou stránku vědy a technologie. Příběhy soft science fiction se mohou věnovat tématům jako jsou vztahy, rodina a psychologie, a používají vědecké prvky jako pozadí.

Dystopická science fiction

Žánr dystopické science fiction se zaměřuje na představu společnosti, ve které jsou věci špatné. Tyto příběhy často popisují společnost, která je ovládána autoritativní vládou, apokalyptickou budoucností nebo jinými katastrofickými scénáři. Tyto příběhy mohou být užitečné pro zkoumání, jaká opatření by mohla být v budoucnu potřebná.

Cyberpunk

Cyberpunk je subžánrem science fiction, který se zaměřuje na technologie a kybernetiku. Tyto příběhy se často odehrávají v městských prostředích plných neonových světelných efektů, robotů a kybernetických implantátů.

Závěr

Science fiction je jeden z nejvíce inovativních a inspirativních žánrů literatury i filmu. Od počátků v 19. století až po současnost se tento žánr vyvíjel a nabídl nám mnoho zážitků a napětí. Při čtení nebo sledování science fiction můžeme vidět, jak autoři předpovídali společenské změny a technologickou budoucnost.