Koexistenční interakce

Literatura

Koexistenční interakce jsou způsoby, jakými organizmy navzájem působí na své prostředí a na sebe navzájem. Tyto interakce mohou být pozitivní (symbióza), negativní (predace) nebo neutrální (kompetice). Tyto vztahy zahrnují nejen interakci mezi druhy, ale i interakci mezi jedinci stejného druhu.

Symbióza je pozitivní interakce, kdy se dva druhy navzájem přínosně ovlivňují. Jedna ze symbiotických interakcí je mutualismus, kdy se dva druhy navzájem těží ze spolupráce. Například v ovzduší existují bakterie, které produkuji kyslík a jsou syntetizovány fotosyntetickými organismy jako jsou rostliny, řasy a sinice. Sinice mohou být také symbioticky spojeny s řasami a vytvářejí tak zelenomodré řasy. Rostliny i zvířata mohou být pozitivně ovlivňovány mutualistickou symbiózou s různými druhy bakterií a hmyzu.

Symbiózu mohou tvořit také organizmy, které spolu nežijí fyzicky přímo v blízkosti, ale navzájem mají prospěšnou interakci. Například rostliny a houby tvoří mykorhizu, kdy houby poskytují rostlinám živiny a získávají zpět sacharidy a organické sloučeniny.

Jinou symbiotickou interakcí je kommensalismus, kdy má jedna strana přínos a druhá strana žádné záporné ani pozitivní interakce. Příkladem může být stolice krávy, která je zdrojem potravy pro různé druhy drobných bezobratlých, kteří jí žijí. Bylo zjištěno, že tito bezobratlí mají negativní interakci pouze v případě, že se stolice dostane do styku s jiným organismem.

Predace je negativní interakcí mezi druhy, kdy jeden druh (predátor) loví druhý druh (kořist) k uspokojení své potravy. Vzhledem k tomu, že predace je nezbytnou součástí přístupu hmyzu, unikají oběti predátorům nejen tím, že se rychlostí nebo obratností skrývají, ale také tím, že vytvářejí spory, které chrání před predátory. Často si také vybírají schůdné místo pro polování na druhých organismech, obohacují tak své prostředí, čímž zvyšují svou účinnost.

Kompetence je neutrální interakce, kdy se dva druhy navzájem soutěží o prostředky, jako je potrava, voda a území, a snižují tak přežití, růst a reprodukci druhého druhu. Kompetice se často vyskytuje mezi jedinci stejného druhu, zejména mezi jedinci, kteří mají podobné zdroje potravy a území.

Koexistenční interakce jsou důležité pro mnoho ekosystémů, protože organizmy v nich spolu navzájem interagují a ovlivňují se navzájem. Tyto interakce mohou být pozitivní, negativní nebo neutrální a mohou se vyskytovat mezi druhy i jedinci stejného druhu. Porozumění těmto interakcím nám pomáhá lépe porozumět fungování ekosystémů a přispívá k ochraně přírody pro budoucí generace.