Jak se ve vesmíru přenáší informace?

Literatura

Ve vesmíru se informace přenášejí různými způsoby. Začněme se však podívat na samotnou definici informace. Informace je jakýkoliv druh zprávy, která nám poskytuje nějaký význam nebo smysl. V této souvislosti se zde zaměříme na přenos informace mezi hvězdami a galaxiemi.

Přenos informace elektromagnetickým zářením

Elektromagnetické záření, které je rozděleno podle vlnové délky, je způsob, jak přenášíme informace z jednoho místa na druhé. Nejčastějším zdrojem elektromagnetického záření jsou hvězdy, které produkují různé druhy záření v různých vlnových délkách.

Viditelné světlo

Asi nejznámějším a nejpoužívanějším druhem elektromagnetického záření pro přenos informace je viditelné světlo. Používáme ho na komunikaci na velké vzdálenosti, jako jsou například signálky mezi loděmi na moři. Přenos informace viditelným světlem probíhá pomocí modulace signálu blikáním nebo změnou intenzity světla. Tento způsob komunikace se však používá pouze v případě, že můžeme vidět příjemce signálu. Protože viditelné světlo se nešíří v neviditelné oblasti spektra, musíme použít jiné zdroje elektromagnetického záření k přenosu informace na větší vzdálenosti.

Rozšířené spektrum

Abychom přenášeli informace na velké vzdálenosti, používáme elektromagnetické záření s delšími vlnovými délkami. Rozšířené spektrum tvoří různé druhy rádiového záření a mikrovlnného záření, které využívají pro komunikaci například vesmírné sondy nebo družice. Přenos informace pomocí rádiového záření probíhá podobně jako při použití viditelného světla, avšak s použitím audiofrekvenční modulace.

Přenos informace pomocí gravitačních vln

Gravitační vlny jsou částicové vlnění, které existuje v prostoru a času. Tyto vlny způsobují zakřivení prostoročasu a jsou výsledkem pohybu hmoty. Přenos informace pomocí gravitačních vln se ještě nepodařilo uskutečnit, ale teoreticky by bylo možné ho použít k přenosu informace na velké vzdálenosti. To by znamenalo novou éru komunikace ve vesmíru.

Komunikace s mimozemskými civilizacemi

Jeden z největších přínosů přenosu informace ve vesmíru je hledání mimozemských civilizací. Jedním z nejdůležitějších projektů v této oblasti je SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). SETI se zaměřuje na hledání signálů z jiných planet a hvězd, které by mohly být důkazem existence života. Mnoho signálů se již prozkoumalo, avšak jako zdroj energie se stále používají nejnovější technologie, jako jsou například laserové impulsy a výkonné radioteleskopy.

Závěr

Ve vesmíru existuje mnoho způsobů, jak přenášet informace z jednoho místa na druhé. Elektromagnetické záření, které je rozděleno podle vlnové délky, je nejčastějším prostředkem pro přenos informace. Přenos gravitačními vlnami by však mohl otevřít nové možnosti v komunikaci ve vesmíru. Komunikace ve vesmíru má mnoho využití a hledání života na jiných planetách je jedním z nejvýznamnějších projektů, který využívá nejnovější technologie pro přenos informace po celé galaxii.