Jak psát eseje v literatuře?

Literatura

Úvod

Každý student se v průběhu svého studia musí setkat s psaním eseje. Tento typ písemné práce má za cíl prokázat schopnost studenta formulovat vlastní názory a argumenty na dané téma. Psaní eseje v literatuře patří k náročnějším úkolům, a proto je důležité věnovat mu dostatečnou pozornost. V tomto článku se podíváme na to, jak psát eseje v literatuře a na co dbát.

Zvolte správné téma

Prvním krokem k úspěšnému napsání eseje v literatuře je zvolit správné téma. Nabízí se několik možností. Buď máte volnou ruku a můžete si na téma vybrat sami, nebo vám bude téma zadáno. Pokud máte volbu, zaměřte se na téma, které vás zajímá a máte o něm dostatek informací.

Jaké jsou stavební kameny eseje v literatuře?

Aby byla vaše eseje v literatuře kvalitní, musí být postavena na pevných základech. Tyto základy je třeba pečlivě navrhnout a dále rozvíjet. Mezi základní stavební kameny eseje v literatuře patří následující:
 • Vymezení tématu
 • Formulace cíle
 • Shrnutí vstupních faktů
 • Analýza vlastních myšlenek a názorů
 • Závěr a zhodnocení

Co patří k vymezení tématu?

Vymezení tématu je zásadní pro úspěšné napsání eseje v literatuře. Je důležité se zaměřit na několik faktorů, jako jsou:
 • text, který se má analyzovat
 • literární směr
 • literární epocha
 • autor
Každý z těchto faktorů má na vaši eseji v literatuře určitý vliv. Je důležité zvolit téma, které vás bude bavit a které bude odpovídat vašim zájmům.

Jak formulovat cíl eseje?

Cíl eseje v literatuře je stanovený v závislosti na tématu a účelu, kterým se písemná práce píše. Je důležité si předem stanovit, co chcete svou eseji dosáhnout. Pokud máte volbu, zaměřte se na cíl, který bude budit zájem u čtenáře. Pokud vám byla zadána konkrétní téma, snažte se formulovat cíl, který bude odpovídat zadání.

Jaké faktory je třeba shrnout na začátku eseje?

Na začátku vaší eseje v literatuře byste měli shrnout vstupní faktory, které vás přivedly k psaní. Mezi faktory, které je třeba zohlednit, patří:
 • text, který má být analyzován
 • literární směr
 • literární epocha
 • autor
Je důležité mít jasno v tom, co je cílem vaší eseje v literatuře, abyste mohli na tyto faktory plně navázat.

Jak analyzovat vlastní myšlenky a názory?

Při psaní eseje v literatuře hrají vaše vlastní myšlenky a názory klíčovou roli. Je důležité je formulovat tak, aby čtenáře zaujaly a dokázaly je přesvědčit. Při analýze svých myšlenek je dobré se zaměřit na:
 • podrobnou analýzu textu
 • zdůraznění vlastních myšlenek a názorů
 • citace z textu
Na základě těchto faktorů můžete formulovat pevné argumety a přesvědčivá stanoviska.

Jak uzavřít svoji eseji?

Závěr a zhodnocení jsou důležitými prvky eseje v literatuře. Je třeba shrnout všechny hlavní body a zdůraznit význam vaší práce. Pokud máte volbu, zaměřte se na závěr, který bude mít silný emocionální dopad na čtenáře.

Závěr

Psaní eseje v literatuře je náročný úkol, který vyžaduje pečlivou přípravu a zaměření na detaily. Je důležité zvolit správné téma a pečlivě formulovat cíl vaší eseje. Shrnout vstupní faktory, navázat na hlavní body a uzavřít eseji jsou klíčovými prvky, které by neměly chybět. Pokud se budete držet těchto zásad, budete mít kvalitní eseji v literatuře.