Český Leonardo da Vinci: Jan Kašpar z Kerstonu a jeho vynálezy

Jan Kašpar z Kerstonu (1704-1771) byl český polyhistor a vynálezce, který byl často označován jako 'Český Leonardo da Vinci'. Tento nadaný muž byl schopen vytvářet vynálezy na různých polích a byl známý pro svou schopnost tvorby inovativních strojů.

Kašpar z Kerstonu se narodil v Rožmitále pod Třemšínem v roce 1704. Vystudoval filozofii a práva, ale byl fascinován přírodovědnými disciplínami a technologií. Proslavil se svými vynálezy na poli chemie, mechaniky, optiky a astronomie.

Jedním z jeho nejvýznamnějších vynálezů byla mechanická kreslící mašina, kterou sám navrhl a postavil. Tato mašina byla schopna převádět pohyb koulí a ozubených kol na pohyb tužkou s pomocí ramen a táhel. Tato stroj byla velkým přínosem pro umělecký svět, neboť umožňovala snadnou reprodukci komplexních obrázků a kreseb.

Kašpar z Kerstonu se však nevěnoval pouze mechanickým vynálezům. Byl také vášnivým astronomem a optikem. Vynalezl například 'magickou skříňku', což byla optická hračka sestávající z kovového tubusu s kalibrovanou dírkou. Pozorovatel měl možnost vidět obrázek skutečného světa na papíře s pomocí optického zvětšení. Tato hračka umožňovala pozorovatelům rychle a snadno se učit optickým zákony.

Dalším z jeho vynálezů byla vysokofrekvenční elektromotor. Byl to pouze prototyp, ale tato elektromotor byl schopen generovat extrémně vysoké otáčky s minimálním množstvím vibrací.

V oblasti chemie se Kašpar z Kerstonu věnoval experimentování se stříbrem. S pomocí stříbra vytvořil speciální barvu pro papír, která se měnila pod vlivem světla, a také vyvinul zásadní postup pro výrobu stříbrných zrcadel.

Kašpar z Kerstonu však nebyl pouze vynálezcem, ale také byl člověkem s mnoha zájmy. Byl náruživým čtenářem, který dokázal číst a psát více než 10 jazyků. Byl členem Klementinské akademie v Praze a četl před nimi své eseje o různých témat. Byl také pozorovatelem přírody, sběratelem rostlin a minerálů a také sbíral pro svou osobní sbírku antikvit.

Jan Kašpar z Kerstonu byl mužem mnoha talentů a jeho vynálezy a nápady přispěly k vývoji vědy a technologie v České republice. Považuje se za jednoho z nejtalentovanějších vynálezců a humanistů v evropské historii. Léta práce a experimentování vedla ke stvoření řady inovací, které prohloubily naše znalosti o světě kolem nás. Jan Kašpar z Kerstonu si zaslouží významné místo v historii České republiky a celého světa.