Co znamená temná hmota a temná energie pro naši budoucnost?

Literatura

Úvod

Ve vesmíru se nachází mnoho neobjasněných fenoménů, které vědcům vysloveně dávají zabrat. Od dob, kdy jsme poprvé vyšlapaný lidstvem na Měsíc, se naše znalosti a technologie výrazně rozšířily a přibývají nové informace a způsoby měření, výzkumu a zkoumání. Jedním z nejzajímavějších témat, které v současné době fascinují celou vědeckou obec, jsou temná hmota a temná energie. Tyto pojmy působí jako jakési "stínové subjekty", které stojí v pozadí všudypřítomné gravitace a řeší se tím pádem otázka, zda existují subjekty nezahrnuté do našich nejnovějších modelů a pokusů o vysvětlení vesmíru.

Co je temná hmota?

Temnou hmotou se označuje hmota, která tvoří většinu hmoty v kosmu. Tato hmota je zvláštním způsobem tvořena a na rozdíl od tradiční hmoty, tedy hmoty, kterou vidíme v našem každodenním životě, se chová zcela odlišně.

Jak už bylo zmíněno, temná hmota tvoří velkou část vesmíru, ale přesto o ní víme jen velmi málo. Její existence byla navržena jako řešení případných nesrovnalostí v astronomických pozorováních a jako příčina zvláštního chování hvězd, galaxií atd. Například v oblastech velkých hvězdokup a galaxií je temná hmota potřebná pro vysvětlení pohybu viditelných objektů v galaxii stejně jako poloměru galaxie samotné.

Je obtížné odhadnout, kolik této temné hmoty se v našem vesmíru nachází, neboť není viditelná a tudíž se nedá snadno detekovat. Určitě však zahrnuje více než 80% hmoty v našem vesmíru a pravděpodobně se jedná o nejdůležitější materiál ve vesmíru.

Co je temná energie?

Temná energie se označuje jako neznámá forma energie, která by měla být odpovědná za urychlování expanze vesmíru. Tento fenomén byl poprvé objeven v roce 1998 astronomickou observatoří ve vinarské oblasti Chile.

Temná energie v podstatě znamená, že vesmír se expanzuje mnohem rychleji, než jak by měl být za přítomnosti pouze gravitace. Astronomové a kosmologové se domnívají, že temná energie tvoří až 70% celkové energie ve vesmíru. Dnes je většina výzkumu zaměřena na zkoumání této tajemné síly a jejího vlivu na celou vesmírnou strukturu.

Závěr

V této době je ohromující množství vědecké práce a výzkumu, které pomáhají našim vědcům postupně odhalovat tajemství vesmíru. Temná hmota a temná energie jsou neuvěřitelně důležitými a záhadnými pojmy, které pomáhají vysvětlit a objasnit spoustu otázek, které se nám lidem ze všeho nejlépe nelíbí: jak vlastně vesmír funguje.

Je třeba si uvědomit, že každé zjištění, každý malý úspěch a objev jsou kameny, které pomáhají vytvářet celkovou strukturu vědění. Temná hmota a temná energie vypadají jako nezvěstná tajemství, ale naše naděje na vysvětlení těchto otázek se v posledních letech pomalu ale jistě zvyšují. Jaké bude nakonec řešení této záhady, zatím nevíme, a to vytváří v kosmologii tak překrásně neodolatelnou podívanou.