Co je to elektromagnetické záření?

Literatura

Elektromagnetické záření je rozsáhlý a fascinující krámek, který se dotýká mnoha oblastí vědy, od fyziky a chemie až po biologii a medicínu. Jde o typ záření, který se šíří prostřednictvím elektromagnetických vln a zahrnuje celou řadu nízkých a vysokých frekvencí.

Fyzika elektromagnetického záření

Elektromagnetické vlny mají vlnovou délku a frekvenci, což jsou úzké pojmy používané v matematice a fyzice. Vlnová délka se měří od vrcholu jedné vlny k vrcholu další vlny, zatímco frekvence se měří jako počet těchto vln, které prolétnou určitým bodem za sekundu. Tyto veličiny jsou navzájem provázány, takže s narůstající frekvencí klesá vlnová délka a naopak.

Elektromagnetické záření se obvykle dělí na různé kategorie podle své frekvence, od nejnižších až po nejvyšší:

 • Radiové vlny
 • Mikrovlny
 • Infravlny
 • Viditelné světlo
 • Ultrafialové záření
 • Rentgenové záření
 • Gama záření

Z těchto typů elektromagnetického záření jsou nejnižší frekvence radiové vlny, které se používají pro bezdrátovou komunikaci a rozhlasové vysílání, zatímco nejvyšší frekvence gama záření se používají v medicíně pro diagnostiku a léčení rakoviny.

Zdroje elektromagnetického záření

Přestože elektromagnetické záření je všude kolem nás, má některé specifické zdroje, jako jsou:

 • Slunce
 • Rádiové vysílače
 • Mikrovlnné pečicí trouby
 • Infrapanelové topení
 • X-ray stroje a gamma zářiče v lékařství

Z výše uvedených zdrojů jsou největším zdrojem elektromagnetického záření Slunce. Elektromagnetické vlny ze Slunce se prostřednictvím vesmíru rozlévají po celé planetě a jsou základem pro naše stálé osvětlení.

Dopady elektromagnetického záření na člověka

Vzhledem k tomu, že elektromagnetické záření může být nebezpečné pro lidské zdraví, existuje mnoho opatření, která chrání veřejnost před nepříznivými účinky této formy záření. Stejně jako všechny typy elektromagnetismu, elektromagnetické záření může být nebezpečné, pokud jsme mu příliš vystaveni. To může vést k přehřátí tkání a dokonce k poškození DNA, což může otevřít dveře různým druhům rakoviny.

Nejtěžšími ovlivněnými částmi těla jsou ty, které obsahují velké množství kapaliny, jako je mozek a srdce. Proto mají mobilní telefony a další elektromagnetické zdroje zvláštní dopad na tyto orgány.

Závěr

Elektromagnetické záření může být fascinující silou, ale také nebezpečnou. Je důležité být obezřetní a sledovat své vystavení tomuto typu záření.