Veřejnoprávní korporace

Veřejnoprávní korporace je korporace, tedy sdružení osob, která je založena na základě zákona a které byla svěřena pravomoc plnit vymezené úkoly ve veřejné správě. Protože je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje jako samostatný subjekt, může vlastnit majetek, uzavírat smlouvy apod. Založena je na členském principu a členové se podílí na její činnosti.

Zvláštností veřejnoprávních korporací je jejich, v souladu se stanoveným účelem plnění jen určitých veřejnoprávních funkcí, omezená subjektivita. Ta je jim vždy podle příslušného zákona přiznána jen v tom rozsahu, v jakém je pro dané funkce potřeba.

Historie

Rozlišování mezi soukromoprávními a veřejnoprávními korporacemi pochází již z dob římského práva, kde byl jako veřejnoprávní korporace pojímán především samotný římský stát, kromě něj šlo ale také o města a obce. Později se mezi ně začaly počítat i kraje a okresy, také státem uznané náboženské společnosti (vyjma římskokatolické církve) a univerzity.

Druhy

Podle jejich základu je možné veřejnoprávní korporace dělit na:

Další subjekty veřejné správy

Vedle veřejnoprávních korporací jsou dalšími subjekty veřejné správy:

Reference

  1. a b Dušan Hendrych a kol.: Správní právo, 7. vydání, Praha : C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-049-2, s. 108–109
  2. J. Kincl, V. Urfus, M. Skřejpek: Římské právo. Praha : C. H. Beck, 1995, ISBN 80-7179-031-1, s. 80–81
  3. Korporace. In Ottův slovník naučný. Praha : J. Otto, 1899, svazek 14, s. 854
  4. 1.4 Subjekty veřejné správy . Ministerstvo vnitra České republiky, 2022-12 . VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ. Kapitola 1. Organizace a činnost veřejné správy. Dostupné v archivu pořízeném dne 2023-03-01.