Státní znak

Státní znaky členských států EU

Státní znak je jeden ze státních symbolů každého státu. Znak reprezentuje stát a vychází z jeho tradic.

Státní znaky

Z heraldického hlediska se státní znak většinou skládá ze štítu a případně dalších heraldických prvků. Tak je tomu u většiny evropských států, výjimku tvoří Francie a Itálie jejichž státní znaky nemají štít a jedná se tedy o emblémy. Znaky Běloruska a Severní Makedonie mají také podobu emblému, protože byly vytvořeny podle znaku Sovětského svazu a nazývají se znaky sovětského typu. Naopak v asijských a afrických zemích převažují státní znaky v podobě emblému. Na americkém kontinentu se vyskytují obě verze státních znaků, v Severní Americe převažují spíše znaky se štítem. Trochu odlišný je Státní znak Spojených států amerických, který je tvořen lícovou stranou velké státní pečeti.

České státní znaky

Odkazy

Literatura

Související články

Externí odkazy

Portály: Státní znaky evropských států