Sociální anarchismus

Sociální anarchismus či socialistický anarchismus, anarchistický socialismus nebo komunitární anarchismus vidí individuální svobodu jako pojmově související se sociální rovností a zdůrazňuje komunity a vzájemnou pomoc. Sociální anarchismus odmítá soukromé vlastnictví, vidí ho jako zdroj sociální nerovnosti. Sociální anarchismus zahrnuje anarchokolektivismus, anarchokomunismus, některé formy libertariánského socialismu, anarchosyndikalismu a sociální ekologie.

Na rozdíl od tradičního socialismu, sociální anarchisté oponují centrálnímu plánování a socialismu zprostředkovanému státem. Tento druh socialismu někdy nazývají „státním kapitalismem“.

Hlavní proudy sociálního anarchismu jsou:

Reference

  1. The Anarchist FAQ Editorial Collective. An Anarchist FAQ . 2009-06-18 . Kapitola A.1.4 Are anarchists socialists?. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d The Anarchist FAQ Editorial Collective. An Anarchist FAQ . 2009-06-18 . Kapitola A.3.2 Are there different types of social anarchism?. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Social anarchism na anglické Wikipedii.

Portály: Politika